Vicit Vim Virtus

...welkom bij de oudste Vrijmetselaarsloge van Haarlem.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Doelstelling

Afdrukken PDF

Doelstelling
Vrijmetselaren betrachten verdraagzaamheid en streven naar harmonie; mede daardoor kunnen de loges ontmoetingsplaatsen zijn voor mannen met uiteenlopende achtergronden, levensbeschouwingen en inzichten. De gezamenlijke arbeid leidt tot beleving van verbondenheid van alle vrijmetselaren. Deze verbondenheid wordt broederschap genoemd. Hij verricht die arbeid in het licht van een hoog beginsel, symbolisch aangeduid als 'Opperbouwmeester des Heelals'. Het staat ieder lid vrij dat hoge beginsel zelf inhoud te geven. Of het voor hem een persoonlijke God is, of het hogere in hemzelf, of dat het bestaat uit de samenhangende krachten van de natuur, dat alles staat een vrijmetselaar vrij. De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten.


Vrijmetselarij: werken aan een betere wereld

In een vrijmetselaarsloge komen met vaste regelmaat leden bijeen. Ze willen aan zichzelf werken, zichzelf verbeteren, om zo als beter mens aan een betere wereld te werken. De vrijmetselarij werkt met symbolen, die worden aangereikt tijdens inwijdingen. Een vrijmetselaar ziet zichzelf als een ruwe steen die moet worden bewerkt tot een zuiver kubieke steen, als symbool van het betere in jezelf. Die zuiver kubieke steen kan worden gebruikt voor de bouw van de ‘Tempel der volmaking’, het symbool van een betere maatschappij. Eenvoudig gezegd is het motto van de vrijmetselarij: verbeter de wereld, begin bij jezelf. Daarin is de vrijmetselarij niet uniek, maar de gehanteerde methode met symbolen en inwijdingen is dat wel.


Ieders eigen verantwoordelijkheid

Wat een mens beter maakt en wat de wereld beter maakt schrijft de vrijmetselarij niet voor. Dat is ieders eigen verantwoordelijkheid. In loges is geen ruimte voor leerstellingen of algemeen aanvaarde maatschappelijke standpunten. Het wordt daarom bijvoorbeeld niet toegestaan om te twisten over politiek of geloof. Iedere vrijmetselaar heeft recht op zijn eigen opvattingen, zolang men maar ruimte laat aan de opvattingen van de ander. De vrijmetselaar zoekt namelijk dàt wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, opdat het ideaal van een allen verbindende broederschap gestalte kan krijgen.