Vicit Vim Virtus

...welkom bij de oudste Vrijmetselaarsloge van Haarlem.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Leden

Afdrukken PDF

Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam, die is ingewijd in een tot de landelijke organisatie behorende loge en tenminste 21 jaar is. De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten.

Het zijn daarom mensen van allerlei achtergronden die elkaar treffen in een loge. Vicit Vim Virtus heeft rond de 45 leden van jong volwassen tot hoogbejaard en met zeer uiteenlopende beroepen, overtuigingen en opleidingsniveaus. In de praktijk vallen al die verschillen voor de meeste leden na enige tijd weg. Er is sprake van grote gelijkwaardigheid.