Vicit Vim Virtus

...welkom bij de oudste Vrijmetselaarsloge van Haarlem.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Meer informatie...

Afdrukken PDF

Geen uitnodigingen
In de grondslagen erkennen wij een ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid. Daarbij komt ook dat vrijmetselarij een levenshouding is die vanuit je hart moet komen. Niemand anders kan bepalen of deze levenshouding u zal aanspreken. U zult daarom zelf moeten aangeven of dit iets is dat u aanspreekt.


Een vrij man van goede naam
Een levenshouding komt vanuit het hart. Als u vanuit een gevoel van verplichting lid wilt worden van een loge, dan moet u zich goed afvragen of u dan wel vrij bent? Zo zijn er meerdere situaties waarin iemand niet echt vrij is. In sommige situaties gaat dat ook hand in hand met naam. Mensen die waarde hechten aan hun goede naam zijn vaak al heel bewust bezig om hun doen en laten te toetsen aan bepaalde normen en waarden. Alleen een vrij man van goede naam is echt in staat om de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen doen en laten.


Zelf vragen om lidmaatschap
Eigenlijk staat dit in het verlengde van een 'vrij' man. In het engels kennen we de uitdrukking
'2B1ASK1' (to be one ask one), ofwel, als u lid wilt worden, vraag het aan een vrijmetselaar. U moet namelijk zelf het verlangen hebben om vrijmetselaar te worden, anders hebt u niets aan de vrijmetselarij. Niemand kan u namelijk dwingen om deze levenshouding aan te nemen, en niemand kan u dwingen om in de spiegel van het leven te kijken en daar iets mee te doen.
Door zelf te vragen om lidmaatschap start u de eigenlijke aanmelding.
Nadat u te kennen hebt gegeven dat u lid wilt worden, volgen een aantal gesprekken waarin u meer wordt verteld over de vrijmetselarij en u verdere vragen kunt stellen. Gedurende deze gesprekken wordt gekeken of u de grondslagen van de vrijmetselarij kunt onderstrepen en wordt gesproken over het beeld dat u tot nu toe van de vrijmetselarij hebt.


Boeken
Diverse boeken over de vrijmetselarij zijn in de boekhandel en in de openbare bibliotheken te vinden. Vrijwel alles over de vrijmetselarij is op deze manier na te lezen. Echter, als u serieus overweegt om lid te worden van de Vrijmetselarij, dan zou u het beste de boeken over de ritualen voorlopig kunnen overslaan. Hiermee behoudt u het maximale effect van de belevenis als u alles voor het eerst meemaakt. U vindt het toch ook niet leuk als u al weet wat er in een cadeautje zit?
Alle leden van de onze loge kunnen u van brochures voorzien en u over leesmaterialen adviseren.


Voorlichting
Als u meer specifieke informatie wilt hebben, of u kent niemand in uw buurt die lid is van een loge, dan kunt u zich ook wenden tot de voorlichter van onze loge. Op de contactpagina vindt u alle gegevens.

 

Menu